Fresh Sugar Cane Juice
––––Nước Mía Tươi Nguyên Chất

Vietnamese Iced Coffee
––––Cà Phê Sữa Đá

Fresh Squeezed Orange Juice
––––Nước Cam Vắt Tươi

Pickled Kumquat Juice
––––Nước Tắc Muối Dầm

Fresh Soy Bean Drink
––––Sữa Đậu Nành Tươi

Sweet Beans Dessert
––––Chè Đậu Thập Cẩm

Fresh Vegetable Juice
––––Nước Ép Trái Cây
(carrot, apple, tomato, orange, ginger)

 

 

 

 

 

 

 
DOWNLOAD PDF MENU THUY CAFE | HOME | ABOUT | MENUS | PROMOTION | PRESS | CONTACT WEB BY BLUELUCY